kontakt@zdrowybazarek.pl | 880 239 905

Regulamin

 

I. Zasady ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zdrowybazarek.pl prowadzony jest przez Halinę Grzela.

ZDROWY BAZAREK Marcin Grzela

NIP: 9910278984

Regon: 386682109

Adres poczty elektronicznej: kontakt@zdrowybazarek.pl

Nr telefonu: 880 239 905

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna – sprzedaży, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika posiadającego:

– dostęp do komputera PC lub innego urządzenia podłączonego do Internetu,

– aktywne konto e-mail,

– nr tel kontaktowego

 1. Sprzedawane towary są nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych. Wszystkie użyte na stronie Sklepu internetowego nazwy produktów, znaków graficznych są własnością firm je produkujących.
 2. Ceny towaru są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sprzedawca ma prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, organizowania promocji i wyprzedaży (o ich zasadach decyduje Sprzedawca podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu).
 3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy:

– za pomocą poczty elektronicznej

– telefonicznie

– poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT Z NAMI na stronie Sklepu internetowego.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zdrowybazarek.pl.

II Zamówienia

Klient może dokonać zamówienia na stronie internetowej Sklepu 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Użytkownik może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym.

 1. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny (Hasło nie jest znane Sprzedającemu). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe:

– imię i nazwisko

– adres

– nr telefonu

– adres e-mail będący jednocześnie Loginem

 1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Podczas składania zamówień Kupujący jest wówczas zobowiązany do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail i tel kontaktowego.
 2. Sprzedający dopuszcza także złożenie Zamówienia drogą telefoniczną lub mailową. W takim przypadku Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w poprzednim punkcie.
 3. Zamówienia składamy poprzez dodanie towaru do Koszyka. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres e-mail automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Następnie w ciągu 72 h Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia Zamówienia. Na towar wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT zgodnie z wyborem Kupującego dokonanym przy składaniu Zamówienia.

III. Realizacja zamówienia

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy.
 2. Czas realizacji Zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na skompletowanie zamówionego towaru i przygotowanie go do wysyłki powiększony o czas dostawy.

Czas realizacji wynosi 7-14 dni roboczych, jednak Sprzedający z reguły realizuje je w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży zamówionego towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy, bądź poinformowaniu Sprzedawcy o płatności przy odbiorze.

 1. Realizacja Zamówień jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów towarów w magazynie. W przypadku braku towaru Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ma wówczas prawo do rezygnacji z brakującego towaru lub z całości Zamówienia.

IV Metody płatności

W Sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności:

– wpłata na konto Sprzedawcy (przedpłata)

– płatność “za pobraniem” tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej lub przy osobistym odbiorze z magazynu.

W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności, należność za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na nr konta: 03 1050 1504 1000 0097 3216 1824

Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu nr zamówienia otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienia.

V Dostawa

Koszt dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówionych towarów, a Kupujący jest o nim informowany w panelu podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.

Informacja o kosztach dostawy dostępna jest także w zakładce “Koszty dostawy” na stronie internetowej Sklepu, jak również zastaje przesłana w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.

Koszt dostawy towaru pokrywa w całości Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże odmiennie.

Przy dostawie towaru przez firmę kurierską Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, czy przesyłka nie została uszkodzona oraz czy jest zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkodowego w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

Możliwy jest odbiór osobisty towarów po uprzednim ustaleniu terminu i godziny odbioru ze Sprzedającym.

VI Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy złożyć do Sprzedającego jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. O swojej decyzji można Sprzdającego poinformować pismem wysłanym pocztą (Marcin Grzela, ul Lipowa 79, 46-070 Polska Nowa Wieś) lub pocztą elektroniczną (e-mail)

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

Zwracany towar musi być kompletny, odpowiednio zabezpieczony tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

VII Odpowiedzialność za wady towaru

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: e-mail lub pisemnie na adres Sprzedającego: nasz adres

Składając reklamację Kupujący powinien opisać zauważone wady, wskazać czego domaga się od Sprzedawcy i na jakiej podstawie oraz podać swoje dane kontaktowe. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku) oraz o podanie nr Zamówienia.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

VIII Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w Sklepie internetowym zdrowybazarek.pl jest Sprzedawca.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Zamówienia (kontaktu z Kupującym, wykonania Umowy sprzedaży oraz rejestracji Konta Zamawiającego). Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Sprzedawca przetwarza je w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umów Sprzedaży, realizacji zwrotów i reklamacji, a także do dokonania rozliczeń z Kupującym. W związku z tym mogą być przekazane firmom kurierskim.

Kupujący ma prawo do zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych.

Sprzedawca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych do danych osobowych Kupującego.